Vad innebär en pools cirkulationssystem?

Cirkulationssystemet gör att din pool håller sig fräsch året runt. Den rensar bort smuts, löv och övrigt skräp. In- och utlopp (Bräddavlopp), poolpump och filter är de delar som cirkulationssystemet utgörs av.

Poolens inlopp

Efter att vattnet tagit sig igenom hela reningssystemet kommer det, renat och klart, till inloppet och transporteras in till poolen. Beroende på värmesystem så kommer vattnet även uppvärmt. Ett inlopp kan designas på många olika vis. Det vanligaste är att ha inloppsmunstycken som är placerade på poolens ena kortsida. Man kan däremot även ha sprutstrålar eller vattenfall och designmöjligheterna är obegränsade.

Utlopp (Bräddavlopp)

Under vattenytan brukar det placeras ett utlopp, också kallat bräddavlopp. Här forsar vatten ut från poolen och transporteras in till renings- och värmesystemet. Vattnet forsar genom en silkorg som hindrar smuts från att åka med in till reningssystemet. Beroende på poolens placering och storlek blir denna silkorg snabbt fylld av skräp, och bör därför tömmas ett par gånger i månaden.

Poolpump

En poolpump gör att hela cirkulationssystemet sammanbinds. Först sugs vatten ut från utloppet genom en silkorg och pumpas till filtersystemet, där vattnet filtreras och renas. Sedan åker poolvattnet via värmesystemet och sedan tillbaks till poolen via inloppet.

Poolfilter

Filtret ser till att poolvattnet håller sig rent, vanligen genom ett sandfilter. Ett sandfilter är ett filter av sandkorn som är 0.5-1mm i diameter. Dessa bör bytas ut två till tre gånger per decennium.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *