Hur höjer och sänker man alkalinitet nivån?

Alkalinitet nivån bestämmer poolens buffertförmåga, poolens hastighets förändring av pH-värdet. Detta kan låta komplicerat, men vi ska gå in i minsta detalj. Alkaliniteten beskriver hur mycket bikarbonat med molykylformeln HCO3 och hur mycket karbonat med kemiska beteckningen CO32. Rekommenderad värde för alkaliniteten är 60-120ppm.

Om pH-värdet är svårjusterat beror det vanligtvis på låg alkalinitet nivå. För att höja detta värde så tillsätts exempelvis natriumbikarbonat (NaHCO3) eller kalk (CaCO3). Är det snarare tvärtom, att pH-värdet skiftar väldigt hastigt så är antagligen alkalinitet halten för hög.

Enklaste sättet att sänka alkaliniteten är genom pH minus, vilket finns att köpa på flera återförsäljare runt om i landet. Det kan tyckas smart att ha väldigt hög alkaliniet nivå eftersom pH-värdet då håller sig stabilt. Men det är viktigt att inte ha för hög alkalinitet halt eftersom det ger upphov till korrosion på poolväggen, rörledningar och övriga pooltillbehör.

För dig som bor i Skåne och använder brunnsvatten därifrån kan vattnet vara grumligt eller skitigt. Detta beror på hög alkalinitet nivå. Genom att följa tipsen från ovan så kan du lösa dina vattenproblem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *