Vilka utgifter finns för att bygga pool och budget?

Vi börjar med att lista de utgifter som kommer komma när du vill bygga pool själv

 • Grävjobb + jordborttagning
 • Matta (Ex. balkong/nålfilsmatta)
 • Bottenlist
 • Virke
 • Isolering
 • Väggbeklädnad
 • Trappa/stege
 • Eldragning
 • Lampor
 • Värmesystem
 • Reningssystem och pump
 • Vintertäckning
 • Tillbehör

Den sista punkten tillbehör kan bli väldigt påkostat. Detta kan innebära ett helt pooldäck med en duschhörna och solstolar. Även bygger vissa in ett vattentätt högtalar system till sitt pooldäck.

Om man är väldigt händig kommer man behöva anlita åtminstone en rörmokare och en elektriker, men man kan själv ta hand om markarbetet med en hyrd/lånad grävmaskin.

Man bör räkna på att poolbygget går på minst 15 000kr om man gör allt själv eller via billiga kontakter, men även då kan det sluta mycket dyrare än så. Den genomsnittliga poolinvesteringen är runt 50 000kr. Värt att notera är däremot att en pool kan höja värdet på huset.

Vad innebär en pools cirkulationssystem?

Cirkulationssystemet gör att din pool håller sig fräsch året runt. Den rensar bort smuts, löv och övrigt skräp. In- och utlopp (Bräddavlopp), poolpump och filter är de delar som cirkulationssystemet utgörs av.

Poolens inlopp

Efter att vattnet tagit sig igenom hela reningssystemet kommer det, renat och klart, till inloppet och transporteras in till poolen. Beroende på värmesystem så kommer vattnet även uppvärmt. Ett inlopp kan designas på många olika vis. Det vanligaste är att ha inloppsmunstycken som är placerade på poolens ena kortsida. Man kan däremot även ha sprutstrålar eller vattenfall och designmöjligheterna är obegränsade.

Utlopp (Bräddavlopp)

Under vattenytan brukar det placeras ett utlopp, också kallat bräddavlopp. Här forsar vatten ut från poolen och transporteras in till renings- och värmesystemet. Vattnet forsar genom en silkorg som hindrar smuts från att åka med in till reningssystemet. Beroende på poolens placering och storlek blir denna silkorg snabbt fylld av skräp, och bör därför tömmas ett par gånger i månaden.

Poolpump

En poolpump gör att hela cirkulationssystemet sammanbinds. Först sugs vatten ut från utloppet genom en silkorg och pumpas till filtersystemet, där vattnet filtreras och renas. Sedan åker poolvattnet via värmesystemet och sedan tillbaks till poolen via inloppet.

Poolfilter

Filtret ser till att poolvattnet håller sig rent, vanligen genom ett sandfilter. Ett sandfilter är ett filter av sandkorn som är 0.5-1mm i diameter. Dessa bör bytas ut två till tre gånger per decennium.

Hur påverkar pool värdet på huset?

Ifall ett poolköp är en bra eller dålig investering beror på flertalet faktorer. Läget av tomten och läget av poolen avgör mycket. Ett lyxigt läge på tomten som attraherar lyx-sökande köpare, är en poolinvestering ofta mer fördelaktigt än för pooler i vanliga villaområden.

Dessutom gör mäklaren en stor del av detta värde, då denne kan framhäva poolens fördelar i form av vackra bilder och välskrivna texter och på så vis locka kunder som är genuint intresserade av pool, och kan tänkas betala det lilla extra för en tomt med pool.

Viktigt att tänka på vid poolbygget är vart på tomten poolen ska stå. Den skall inte inkräkta på tomtens rymd, passa bra in med huset och tomten samt ha begränsad insyn från grannar och förbipasserande.

Ett vanligt tips för de som vill göra investeringar som ökar värdet på huset är investeringar som ger lägre driftkostnader, exempelvis bergvärme. Detta gäller även för pooler. Ifall du har en pool med låga driftkostander, så som en välgjuten och välkaklad pool, möjligtvis inrett med reningssystemet Spa Frog och övriga energisnåla metoder, så är det mer troligt att husets värde ökar.