Bygg miljöpool

Att bygga en energieffektiv och miljövänlig pool är inte svårt eller mer kostsamt.
Det är också enkelt att använda poolen miljövänligt då det finns flera alternativa produkter för uppvärmning och poolrening som t.ex. värmeväxlare, poolvärmepump, saltklorinator och UV rening.
Miljökraven har blivit tuffare och idag kräver många kommuner att vattnet avklorineras före tömning. Tillsammans med några kommuner inom Miljösamverkan Stockholm och Stockholm Vatten har Vallentuna Kommun tagit fram tips och råd för hantering av privat swimmingpool och spabad.
Avklorering kan göras på olika sätt, men det allra smidigaste och mest effektiva och miljövänliga  sättet är att montera en deklorinator på backspolningsröret. Då elimineras klor enkelt från vattnet innan det rinner ut i det kommunala avloppssystemet.
Om algförbrukningsmedel har använts ska det ha hunnit förbrukas innan vattnet töms ut.
Läs gärna mer på Vallentuna Kommuns hemsida om hur du tömmer din pool på rätt sätt!