Att tänka på innan du bygger pool

Äntligen har du bestämt dig för att skaffa en pool, bra val! Innan du gör någonting förhastat rekommenderar vi att du läser igenom vår manual nedan.

Bygglov för pool
Den vanligaste frågan för poolbyggare är ifall de behöver bygglov, marklov eller anmälan. Varför det är den mest ställda frågan är just för att det inte finns något absolut svar. Vanligtvis så krävs varken bygglov eller anmälan, men beroende på hur din tomt ser ut, vilken pooltyp du tänkte skaffa och hur arbetsplanen ser ut så kan det behövas.

Ett par exempel på då bygglov krävs är ifall poolbygget gör så att tomtens höjdskillnad ändras avsevärt och ifall du planerar att ha ett pooltak alternativt bygga en altan, mur eller ett plank. Även ifall du planerar att ansluta poolens vattensystem till det kommunala vatten- och avloppsnätet så är det i de flesta fall nödvändigt att anmäla det. För att undvika dyra böter samt övriga praktiska och tekniska problem så kolla med din lokala byggnadsnämnd innan du sätter igång poolprojektet.

Poolens säkerhetsåtgärder
Det är alldeles för ofta som barn utsätts för drunkningsolyckor. Det är långt ifrån oförklarligt, vi alla har ju varit barn någon gång, och vi vet att man gärna utforskar allting som är runtom en. Att på så vis ramla i en pool är inga som helst konstigheter. För att förebygga det är det viktigt att din pool tilltar fungerande säkerhetsåtgärder.

Boverket har utformat ett antal olika byggregler som är reglerade för faststående pooler och bassänger på tomtmark, alltså inte för flyttbara pooler. Ifall poolens djup överstiger 0.2m måste lämplig skyddsanordning användas. En sådan anordning kan vara ett 0.9m högt staket utfärdat i den mån att barn ej kan passera den. Ifall staketet innehar grind bör den vara försedd med ett fungerande låssystem. Även bör en skyddtäckning som klarar av ett barns vikt användas. Detta är enbart rekommendationer, och en poolägare får egentligen använda vilken säkerhetsmetod som helst bara det kan bevisas till byggnadsnämnden att det håller hög säkerhetsnivå.

Lite exempel på myndigheter och organisationer du kan kontakta är:
Boverket – för grundläggande frågor som rör fasta pool- och spaanläggningar
Barnsäkerhetsrådet – elva myndigheters tips om allmän barnsäkerhet
• Din lokala byggnadsnämnd – Bestämmer om din pool behöver bygglov, marklov och anmälan

När du fått alla tillstånd klara så är det dags att planera poolbygget, vi har specifika guider för varje enskild pooltyp, och kommer ständigt med nya tips och insikter.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *